Algemene Voorwaarden

Terms and Conditions

(NL)

Voor een soepel verloop van de massage- en cryo-behandelingen bij Manibus Massagepraktijk hanteren wij de volgende algemene voorwaarden. Door een afspraak te maken voor een massage of cryo-behandeling bij ons, geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

 1. Intake en behandelplan: Bij de eerste massage of cryo-behandeling zullen wij kort een aantal vragen stellen om u beter te leren kennen en eventuele klachten te inventariseren. Indien nodig stellen wij een behandelplan op. Voor en na elke massage of cryo-behandeling vindt er een evaluatie plaats om uw ervaring te bespreken.
 2. Vertrouwelijkheid: Alle informatie die u voor of tijdens de behandeling aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.
 3. Medische situatie: Indien u onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere zorgverlener, of medicijnen gebruikt, raadpleeg dan uw zorgverlener om te verifiëren of massage of cryo-behandeling geschikt is gedurende de behandelperiode. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om relevante ziektes, blessures en medicijngebruik aan ons te melden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen tijdens of na de behandeling als gevolg van het achterhouden van dergelijke informatie.
 4. Geen medische claims: Manibus Massagepraktijk maakt geen medische claims en zal nooit adviseren om reguliere medicatie of behandelingen stop te zetten of te veranderen. Wij stellen geen medische diagnoses. Onze behandelingen zijn gebaseerd op kennis van verschillende massagetechnieken en cryotherapie en hebben geen medisch doel.
 5. Massageoliën: Tijdens de massages kunnen massageoliën worden gebruikt, die bij de prijs van de massage of cryo-behandeling zijn inbegrepen.
 6. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Manibus Massagepraktijk en wij verwachten dat ook van u.
 7. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 8. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot onze assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 9. Manibus Massagepraktijk behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 10. Verantwoordelijkheid van de klant: U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie tijdens het intakegesprek, zodat wij de behandeling op een verantwoorde en veilige manier kunnen uitvoeren.
 11. Aansprakelijkheid: U maakt vrijwillig en op eigen risico gebruik van de diensten van Manibus Massagepraktijk. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat voor, tijdens of na de behandeling.
 12. Persoonlijke bezittingen: Manibus Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en rondom de praktijk.
 13. Privacy en persoonsgegevens: Bij het maken van een afspraak vragen wij altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer voor onze administratie. Wij hanteren de geldende privacywetgeving bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op onze website.
 14. Aanbetaling: Voor sommige diensten, waaronder massages en cryo-behandelingen, vragen wij een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling is bedoeld om no-show afspraken te voorkomen en de gemaakte kosten te dekken. De aanbetaling dient ten minste drie dagen voor de geplande afspraak bij ons binnen te zijn.
 15. Annuleringen: Als u besluit een afspraak te annuleren, vragen wij u vriendelijk om ons tijdig op de hoogte te stellen. U kunt gemaakte afspraken kosteloos annuleren tot 24 uur voor de geplande afspraak. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. In geval van overmacht zullen we proberen de afspraak te verzetten naar een later tijdstip, uiteraard na onderling overleg.
 16. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 17. Tarieven: Manibus Massagepraktijk behoudt zich het recht voor om de tarieven ten alle tijden te wijzigen. Voor afspraken die zijn gemaakt vóór een tariefwijziging, blijft het tarief gelden dat gold op het moment van de afspraak.
 18. Betaling: De betaling voor de massage of cryo-behandeling dient contant of per pin direct na de behandeling te worden voldaan.
 19. Cadeaubonnen: Bij Manibus Massagepraktijk is het mogelijk om zowel online als in de massagepraktijk cadeaubonnen te kopen. U kunt ook betalen met een cadeaubon van Manibus Massagepraktijk. Houd er rekening mee dat cadeaubonnen niet kunnen worden ingewisseld voor contant geld. Bovendien is er geen restitutie mogelijk wanneer het bedrag van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de afgenomen massages of andere diensten/producten.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u een afspraak maakt bij Manibus Massagepraktijk. Door het maken van een afspraak geeft u aan deze voorwaarden te accepteren. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

(ENG)